HOME
IJMUIDEN-GOMERA
GOMERA-GUADELOUPE
CARAÏBEN
RETOUR EUROPA
NAUTISCHE GEDICHTEN

Alsdan

We waren nu voor de vierde
achtereenvolgende eeuw op zee
en wisten dat de ijskappen
nagenoeg geheel gesmolten waren.
Bij de bemanning was er verlangen
naar weerzien met het oude Europa.

Toen we besloten hadden
de koers te verleggen
was het eerste dat we zagen
de lage krijtkust van het eilandje Kent.

De vuurtorenwachter die ons begroette,
vertelde een eenzame nazaat te zijn
van de burgemeester
van de verdronken stad Londen.

Gewoontegetrouw maakten we
van hier een slag noordoost,
maar dagenlang was geen land te bezeilen.
Dan zagen we de Grebbegronden passeren,
waar vissen de mensen herdachten.

De wind zat in een ongewone hoek
en wij leerden dat bij Lobith
de Rijn hoogstens binnenstroomt
in een zee,
die bovendien niet meer de onze was.

Bij zachte Limburgse schorren
poogden we herhaaldelijk hoogte te krijgen
van de doorvaartdiepte.
Vage kuststreken passeerden
en bij wat wel Ardenner fjorden leken,
kregen we het gevoel
heel erg ver van huis te zijn geraakt.

Mist, langdurige mist doorstonden we
met visioenen van vissers
die schotelantennes vingen.

Na dagen hoorden we roepen,
waar meer dan één woord Frans bij was.
We volgden deze loodsbootschipper
en mijn stuurman meende zelfs
hem te herkennen, van later.
De Franse matroos daar aan boord
sprak daarentegen Fries,
wat niemand van ons
echter nog verbaasde.

Toen de Parijse havenlichten opdoemden,
ontroerde ons dat méér
dan we elkaar zeiden.
Wij waren van ver gekomen
en wij waren vermoeid.
En we hadden dringend behoefte
aan nieuwe zeekaarten.

G.R.

meer nautische gedichten

We are dealer of SHIPSONIC. Learn more on how to prevent algae build-up on your ship's hull with the ultra sonic transducer of SHIPSONIC.

 

Wie zijn wij?

Introductie

Zeilers zijn we! Zeevaarders sinds vele jaren. Van de Shetland eilanden in het noorden tot Portugal in het zuiden voeren we. Het Kanaal in en uit. Met allerlei verschillende bemanningen aan boord van de Breeze. En soms waren er tochten met meerdere schepen tegelijk. Jarenlang. En toen was het plotseling tijd om de oceaan over te steken. Met vijf waren we toen we in juli vertrokken naar la Gomera, de kleinste van de Canarische eilanden. Om daar vervolgens het orkaanseizoen af te wachten. Tussentijds naar Nederland en begin december weer terug aan boord voor de oversteek. Met weer een nieuwe bemanning. Vrienden van vorige tochten aangevuld met jong elan.

 

Breeze onder gereefd zeil

IJmuiden-Gomera:
Hans, Aat, Gert, Ben, Tjalko

Gomera-Guadeloupe:
Mattijs, Gert, Aat, Laurens

Lagos race 1996

Engelandtocht 1999

De Breeze waarmee wij de hier beschreven reis maken, is een Gibsea, een polyester jacht van 44 voet. Het is gebouwd in de eigenaarsuitvoering met een hoge mast en een diepe kiel. Het schip is flink gemodificeerd met onder andere een kotter tuigage, doorgelat grootzeil, een teak dek en een vaste buiskap. Het aandewindse zeil oppervlak is 94 vierkante meter, het lege gewicht is 9.5 ton en de diepgang is 2.10 meter. Er kan 500 liter water mee in drie drinkwater tanks en de diesel tank kan 200 liter bevatten.

Tuigplan Breeze

Indeling Breeze

De West-Indiё tocht van de Breeze is onderdeel van een lange traditie.
De Reedijcken stammen uit een oud geslacht van zeevaarders. Ze waren aan boord tijdens Den Eersten Schipvaert naar Indië onder De Houtman en De Keyser die plaatsvond van 1595 tot 1597. Ze dienden in de Verenigde Oost-Indische Compagnie en later ook in de West-Indische Compagnie en ze leverden een aandeel in de Engels - Nederlandse zeeslagen.

 

Ontvangst van de Hollandse delegatie door de vorst van Bantam 1596

 

Gerbrand Reedijck gouverneur van Malakka
van 1647 tot 1657

 

De Gulden Otter met schipper Gerhard Pleunius Reedijck, stichter in 1632 van Nieuw Walcheren, het huidige Tobago

 

Gerhard Pleunius Reedijck

 

Tijdens de slag bij Chatham tijdens de tweede Nederlandse-Engelse zee-oorlog in juni 1667 onder bevel van admiraal Michiel de Ruyter, waren de broers Tjalling en Matthias Jacobus Reedijck aanwezig op de Nederlandse vloot. Zij waren betrokken bij het veroveren en wegslepen van de Royal Charles, het vlaggeschip van de Engelsen, en onderscheiden zich volgens het scheepsjournaal door “seer stoutmoedigh gedragh” (zie afbeelding van de slag op de Medway).

 

Slag bij Chatham

 

Michiel de Ruyter

 

© G.P. Reedijk 2006 | Radius Webdesign | Freesound